May Liss Tobiassen presenterer funn fra EnCompetence om hva barna gjør når de ikke leker i den tiden de har til rådighet for frilek, og peker på både positive og problematiske sider ved at barn ikke engasjerer seg i lek.

Categories: Webinar