EnCompetence – et forskningsprosjekt med barn i fokus

Gjennom prosjektet EnCompetence, Kompetanse for utvikling av barnehagers inne- og utemiljøer, har vi utviklet forskningsbaserte kriterier for barnehagens fysiske inne og utemiljø.

Les mer om prosjektet, dets deltakere, forskning og fremdrift. 

Bakgrunn

Barnehagesektoren har uttrykt et stort behov for forskning og mer kompetanse om det fysiske miljøet:

 • Hvilken rolle har det som arena for barns lek, læring og utvikling?
 • Hvordan kan man kan forbedre det fysiske miljøet i barnehagen?

  I forskningsprosjektet EnCompetence undersøker vi hvordan barn interagerer med og bruker miljøet rundt seg i lek og aktivitet.

  Hvordan bidrar det fysiske miljøet i barnehagen til å fremme lek, læring, psykososial- og fysisk helse?

  Målet er å bygge kompetanse blant viktige aktører i barnehagefeltet, og å utvikle verktøy for hvordan man kan forbedre det fysiske miljøet i barnehagen.

  Forskergruppa fra venstre Ellen Beate Hansen Sandseter, May Liss Tobiassen, Randi Evenstad, Rune Storli og Ole Johan Sando.

   Barnehagelærere er medforskere

  Kunnskapen fra dette prosjektet blir skapt i nært og gjensidig samarbeid med barnehagene: åtte barnehagelærere er medforskere.
   

  Prosjektet er interdisiplinært ved at forskere og fagfolk fra ulike fagområder jobber sammen; utdanning, pedagogikk, helse, arkitektur og landskapsarkitektur.

  Kunnskapen og verktøyene vil være relevante og nyttige for barnehagesektoren og andre faggrupper som planlegger, utvikler og rehabiliterer barnehager, samt relevante utdanninger (barnehagelærer, arkitekt, landskapsarkitekt).

  Forskningsprosjektet EnCompetence er et samarbeidsprosjekt mellom DMMH, OsloMet, Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager, Espira, Læringsverkstedet og Trondheim Kommune.

  Kriterieområder for barnehagens fysiske inne og utemiljø

  Arkitektur og landskapsarkitektur i en barnehage utgjør den delen av det fysiske miljøet det ikke er så enkelt å endre på i ettertid.

  Grundig arbeid med bygget og utemiljøet er derfor svært viktig for hvordan barnehagen skal fungere i lang fremtid, både for barn og ansatte. Barns lek, læring og trivsel bør være det viktigste fokuset når barnehager utformes.

  → Arkitektur og landskapsarkitektur

  Hvordan en barnehage er utstyrt og innredet er viktig for barnas lek, læring og trivsel.

  Tilgang til ulike typer materialer, leker, innredning og utstyr bør være gjennomtenkt og kan med fordel endres i tråd med barnas behov og interesser. Det fysiske miljøet i barnehagen skal invitere barna til et mangfold av lek og aktivitet både ute og inne.

  → Rom og materiell

  For at et fint og funksjonelt fysisk miljø i barnehagen skal fungere i hverdagen og videreutvikles kontinuerlig er både motivasjon og kompetanse hos de ansatte viktig.

  Måten man organiserer tid og rom på vil også være avgjørende både for hvordan det fysiske miljøet kan tas i bruk og for hvordan man kan lykkes i endringsprosesser.

  → Utvikling og organisering

  Her kan du laste ned pdf-fil av alle kriterieområder.

   Last ned folderen «Kriterieområder»

  Fåes også som bok!

  Barnehagens fysiske inne- og utemiljø

  Boka har som mål å vise aktører i barnehagefeltet hvor viktig det er å forbedre det fysiske miljøet i barnehagen, og hvordan dette kan gjøres.