Barnehagen skal inspirere til, og gi rom for ulike typer lek både ute og inne

Gjennom prosjektet EnCompetence, Kompetanse for utvikling av barnehagers inne- og utemiljøer, har vi utviklet forskningsbaserte kriterier for barnehagens fysiske inne og utemiljø.

I forskningen har vi kommet frem til noen prinsipper som påvirker barnas lyst til å leke, utforske, lære og mestre. 

Her finner du informasjon og inspirasjon om hvordan barnehager bør utformes, hvordan man kan forsterke miljøet og gjøre det mer inspirerende og funksjonelt, og hvordan man kan lykkes med kontinuerlig utvikling av det fysiske miljøet i barnehagen.

Kriterieområder for barnehagens fysiske inne og utemiljø

Arkitektur og landskapsarkitektur i en barnehage utgjør den delen av det fysiske miljøet det ikke er så enkelt å endre på i ettertid.

Grundig arbeid med bygget og utemiljøet er derfor svært viktig for hvordan barnehagen skal fungere i lang fremtid, både for barn og ansatte. Barns lek, læring og trivsel bør være det viktigste fokuset når barnehager utformes.

→ Arkitektur og landskapsarkitektur

Hvordan en barnehage er utstyrt og innredet er viktig for barnas lek, læring og trivsel.

Tilgang til ulike typer materialer, leker, innredning og utstyr bør være gjennomtenkt og kan med fordel endres i tråd med barnas behov og interesser. Det fysiske miljøet i barnehagen skal invitere barna til et mangfold av lek og aktivitet både ute og inne.

→ Rom og materiell

For at et fint og funksjonelt fysisk miljø i barnehagen skal fungere i hverdagen og videreutvikles kontinuerlig er både motivasjon og kompetanse hos de ansatte viktig.

Måten man organiserer tid og rom på vil også være avgjørende både for hvordan det fysiske miljøet kan tas i bruk og for hvordan man kan lykkes i endringsprosesser.

→ Utvikling og organisering

Her kan du laste ned pdf-fil av alle kriterieområder.

Last ned folderen «Kriterieområder»

Et forskningsprosjekt med barn i fokus

Gjennom prosjektet EnCompetence, Kompetanse for utvikling av barnehagers inne- og utemiljøer, har vi utviklet forskningsbaserte kriterier for barnehagens fysiske inne og utemiljø.