Populærvitenskapelige artikler

Vitenskapelige artikler

Mastergradsoppgaver

  • Obee, P. (2019). Risky Play in Early Childhood Education and Care in Norway. Victoria, Canada: University of Victoria (ikke på nett)

Aktuelle bøker

Barnehagens fysiske inne- og utemiljø

Boka har som mål å vise aktører i barnehagefeltet hvor viktig det er å forbedre det fysiske miljøet i barnehagen, og hvordan dette kan gjøres.