Forskning og formidling

Lær mer om EnCompetence og få dypere innsikt om forskningen og våre funn. 

Populærvitenskapelige artikler

Vitenskapelige artikler

Doktorgrads- og Mastergradsoppgaver

Aktuelle bøker

Barnehagens fysiske inne- og utemiljø

Boka har som mål å vise aktører i barnehagefeltet hvor viktig det er å forbedre det fysiske miljøet i barnehagen, og hvordan dette kan gjøres.