Ole Johan Sando presenterer resultater om hvordan barns trivsel og fysiske aktivitet henger sammen med de mulighetene de har for lek og aktivitet i barnehagens inne- og utemiljø.

Categories: Webinar