Forskning og formidling

Lær mer om EnCompetence og få dypere innsikt om forskningen og våre funn. 

Webinar

Episode 1: EnCompetence. Bakgrunn og hovedresultater

Ellen Beate Hansen Sandseter presenterer bakgrunnen for prosjektet Kompetanse for utvikling av barnehagers inne- og utemiljøer (EnCompetence), de metodene som ble brukt og litt om hovedresultatene.

DigiStories

1. Snuoperasjon Lekerom

Randi Evenstad forteller historien om hvordan prosjektet EnCompetence jobbet for å endre lite innbydende innemiljøer i barnehagene til å bli steder som inspirerte barn til lek og utfoldelse.

Aktuelle bøker

Fåes også som bok!

Barnehagens fysiske inne- og utemiljø

Boka har som mål å vise aktører i barnehagefeltet hvor viktig det er å forbedre det fysiske miljøet i barnehagen, og hvordan dette kan gjøres.