I samtale med Rasmus Kleppe forteller May Liss Tobiassen om funnene fra EnCompetence hvor hun undersøkte hva barna gjorde i det av observasjonsmaterialet som ble kategorisert som ikke-lek. Altså der det barna gjorde ikke passet inn i noen av lekkategoriene i analysen.

May Liss beskriver hvordan ikke-leken er både positiv og negativ og gir råd om hvordan barnehagepersonalet kan være oppmerksom på barn som ikke så lett kommer inn i leken med andre barn.

Episode 8: Hva gjør barn når de ikke leker i barnehagens frileksperioder?

Categories: Podcast