En stor del av prosjektet EnCompetence har vært knyttet til Ole Johan Sando sitt doktorgradsprosjekt (ph.d.).

Ole Johan har hatt et særskilt fokus på hvordan barnehagens fysiske miljø har sammenheng med barns trivsel og fysiske aktivitet. I samtale med Rune Storli forteller han om prosjektet sitt og hva han fant.

Episode 3: Kan barnehagens fysiske miljø påvirke barns trivsel og fysiske aktivitet?

Categories: Podcast