Den kroppslige, sosiale og viltre leken er har vært sentral i Rune Storli sitt forskningsarbeid de siste årene.

I samtale med Ole Johan Sando forteller han om hva boltrelek og lekeslåssing er og hvorfor denne leken er viktig i barnehagen. Betydningen av det fysiske miljøet for barns boltrelek og hvordan barnehager kan tilrettelegge for boltrelek blir også diskutert.

Episode 4: Miljøer som inviterer til boltrelek og lekeslåssing i barnehagen

Categories: Podcast