Digistories gir deg innblikk i forskningen og våre funn. Vi gir tips til hvordan du kan tilrettelegge for et bedre barnehagemiljø.

Digistories

Nr 1: Snuoperasjon lekerom

Randi Evenstad forteller historien om hvordan prosjektet EnCompetence jobbet for å endre lite innbydende innemiljøer i barnehagene til å bli steder som inspirerte barn til lek og utfoldelse.

Digistories

Nr. 4: Spennende lekemiljøer i barnehagen

Rasmus Kleppe forteller hvordan prosjektet EnCompetence la til rette for barns kroppslige og risikofylte lek i barnehagenes innemiljø ved å gjøre endringer og skape tumlearealer.