Ellen Beate Hansen Sandseter forteller om hvordan barnehagelærere bidro inn i prosjektet som medforskere, og hvilken merverdi dette har hatt for prosjektet og nærheten til praksisfeltet.

Categories: Digistories